НЕ. Този продукт няма за цел да предотврати алкохолна интоксикация, да предпазва от проблеми с чения дроб в следствие на дългогодишна алкохолна употреба или да бъде извинение за прекомерно пиене. Въпреки, че продуктът намалява симптомите и последствията от мамурлука, не може да се очакват чудеса след прекомерна злоупотреба с алкохол. Моля употребявайте алкохол разумно и с мярка!